Baubetrieb und Bauwirtschaft

AssistentInnen

Dipl.-Ing.
Univ.Ass., Forschungsbereich Baubetrieb
T: +43 1 58801-23414
Dipl.-Ing.in
Univ.Ass.in, Forschungsbereich Baubetrieb
T: +43 1 58801-23423
Dipl.-Ing.
Univ.Ass., Forschungsbereich Baubetrieb
T: +43 1 58801-23422
Dipl.-Ing.in
Univ.Ass.in, Forschungsbereich Bauwirtschaft
T: +43 1 58801-23415
Dipl.-Ing.in
Univ.Ass.in, Forschungsbereich Baubetrieb
T: +43 1 58801-23417
Stud.Ass., Forschungsbereich Bauwirtschaft
Dipl.-Ing.in
Univ.Ass.in, Forschungsbereich Bauwirtschaft
T: +43 1 58801-23421
Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn., M.Sc.
Leitung Zentrum Digitaler Bauprozess (E234-01) & Fachbereichsleiter (E249-02)
T: +43 1 58801-24202
Bmstr. Dipl.-Ing.
Univ.Ass., Forschungsbereich Bauwirtschaft
T: +43 1 58801-23416
Dipl.-Ing.
Proj.Ass., Forschungsbereich Baubetrieb
T: +43 1 58801-23419
Dipl.-Ing.
Univ.Ass., Forschungsbereich Baubetrieb
T: +43 1 58801-23420